On-line přihláškaNeodkládej své rozhodnutí a podej přihlášku ještě dnes!

Průvodce přijímacím řízením

Velmi nás těší váš zájem o studium na VŠMVV! Zde jsme pro vás připravili stručného průvodce přijímacím řízením:

Z jakých kroků sestává přijímací řízení:
 • 3. Zaplacení poplatku
  • Poplatek za přijímací řízení je 500 Kč.
  • Částka je splatná bezhotovostním převodem na účet školy nebo v hotovosti na studijním oddělení.
  • Účet: 86-8965510257/0100 (Komerční banka) - jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo.
  • Při platbě ze zahraničí se uvádí IBAN: CZ6201000000868965510257; SWIFT (BIC) – KOMBCZPPXXX.
  • Doklad o zaplacení poplatku je nutno přinést s sebou k přijímacímu řízení.

 • 4. Osobní pohovor s uchazečem
  • Vyberte si jeden z termínů:
   • v červnu každé pondělí: 5. 6., 12. 6., 19. 6. a 26. 6. 2017
   • nebo v září, také každé pondělí: 4. 9., 11. 9., 18. 9. a 25. 9. 2017
  • Pohovory probíhají v auditoriu - 1. patro budovy školy, adresa U Santošky 17, Praha 5, vždy od 9:00 hod.
  • Osobní pohovor je zaměřený na ověření všeobecných předpokladů pro studium a úroveň všeobecných znalostí, komunikačních dovedností a zájmu uchazeče o studované obory.
  • Při rozhodování o přijetí ke studiu se přihlíží také k prospěchu na střední škole, k získaným certifikátům z jazyků a k absolvované praxi v oboru.
  • S sebou k pohovoru si doneste ověřenou kopii maturitního vysvědčení, resp. bakalářského diplomu. Zahraniční studenti přiloží doklad o nostrifikaci

 • 5. Výsledky přijímacího řízení
  • Výsledek přijímacího řízení je zaslán písemně na adresu studenta do 30 dnů.
  • Zhodnocení průběhu a statistické výsledky přijímacího řízení naleznete v sekci Vyhlášky a směrnice.

Začátek studia:


 • 1. Zápis nových studentů
  • Úspěšní uchazeči se musí před přijetím ke studiu zapsat do školní matriky.
  • Termín zápisu bude zveřejněn v sekci Úřední deska Vyhlášky a směrnice.
  • Jde o slavnostní okamžik, protože až od této chvíle se stávají právoplatnými členy akademické obce.

 • 2. Školné
  • Studium na vysoké škole je třeba hradit tzv. školným. Jeho aktuální výši pro daný školní rok a typ studia naleznete v sekci Školné.

 • 3. Informace o aktuálním akademickém školním roku
Studuj atraktivní obory s širokými možnostmi uplatnění na špičkové škole v centru Prahy.
Ke každému studentovi přistupujeme jednotlivě a poskytujeme mu plnou podporu při studiu.

Klíčový je pro nás rozvoj praktických dovedností a uplatnění absolventů. Proto maximálně podporujeme praxi, pracovní stáže a zahraniční pobyty.

Nech se inspirovat – navštiv nás a poznej naše úspěšné studenty a absolventy!

Newsletter